Tra cứu đơn hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra đơn hàng đã đặt thành công hay chưa chỉ cần kích vào kích vào bên tay phải màn hình vào ô KIỂM TRA ĐƠN HÀNG tại địa chỉ website: hlinhkieneu.com bạn sẽ kiểm tra được đơn hàng đã thành công hay chưa.